Grejanje na drva gospodski - Princip rada pirolitičkog kotla

Princip rada - Može li grejanje biti toliko jeftino?

Princip rada Viessmann pirolitičkog kotla na drva

Viessmann pirolitički kotao Vitoligno 100-S (od 23, 30, 35, 45, 60 ili 80 kW) radi drugačije od običnih kotlova na drva: u ložišnom prostoru se drvo prvo osuši, zatim se bez prisustva kiseonika užari, ugljeniše i potpuno se pretvori u gas.

Upravo taj "drveni" gas je ono što sagoreva drvo na najštedljiviji mogući način - predivnim, čistim plamenom trošeci pri tome 30% manje drveta nego ostali kotlovi.

Zašto baš Viessmann pirolitički kotao na drva?

  • Zato što možete smanjiti troškove grejanja i do 50%. Sa cenama drveta, uglja, struje i gasa koje stalno rastu, nije verovatno da ćete ikad zažaliti nad svojom odlukom. U stvari, počećete da uživate u jeftinom grejanju već od prvog meseca.
  • Zato što u poređenju sa grejanjem na ugalj, gas ili lož ulje, ovim rešenjem sprečavate nekoliko tona otrovnog ugljendioksida godišnje da se ispusti u atmosferu. Od Vašeg doma – doprinos vredan hvale.
  • Zato što je ovo "gospodska" investicija iz još jednog razloga: pirolitički kotao Vitoligno 100-S je napravljen nemački-solidno, da nadživi kuću u kojoj je instaliran. Napravljen je od čelika debljine 8mm (najdebljeg u Evropi) i ima najveci vodeni prostor među uporedivim na tržištu.
  • Zato što pirolitički kotao uz pomoć svoje moćne automatike sam zna koliko toplote treba da proizvede u zavisnosti koliko je napolju hladno. Može se "voziti" od 40-100% svoje snage, a da gospodin, pardon, domaćin, uopšte ne razmišlja o tome.

A ukoliko tom kotlu dodate i akumulator toplote "pufer", nećete morati da ložite čak i do 2 dana, obezbeđujući pritom dodatnu uštedu od 10%.

Više o Viessmann pirolitičkom kotlu Vitoligno 100-S